POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ
WWW.NEWGRADVETS.COM


1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogromu starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególnie przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych są Magdalena West i Patrycja Zimmermann, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą:
ForeignVets Assets Pty Ltd, z siedzibą przy: 29 Weber Court, Victoria Point, QLD, 4165, Australia, zarejestrowaną w Australii pod numerem ACN 660 263 141. VAT/ABN numer 87 660 263 178 (zwane dalej: „Właściciel").

Inspektorem ochrony danych jest wykwalifikowany pracownik firmy, do którego możesz się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, adres e-mail: [email protected] (zwany dalej: „IOD").


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług i towarów, w tym dokonywania rozliczeń finansowych i wystawiania dowodów księgowych; 
2) wysyłania na podany adres e-mail informacji o kursach, webinarach i wydarzeniach prowadzonych przez firmę, a także newslettera i informacji ze świata weterynarii (po wyrażeniu przez użytkowanika zgody).

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do zarejestrowania się na kurs i otrzymywania od prowadzących informacji oraz odpowiedzi na pytania w ramach uczestnictwa w kursie.


III. RODZAJ DANYCH


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

- imię i nazwisko; 
- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko;  
- adres rozliczeniowy; 

- adres dostawy dla produktów fizycznych;
- adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 - nazwa, adres i numer NIP firmy (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności Administrator przetwarza również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „
rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Przekazanie przez Użytkownika danych firmy w celu wystawienia faktury jest równoznaczne z wyrażeniem jego zgody na przetwarzanie tych danych w tym celu.  

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.


V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

2. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na używanie jego adresu e-mail do wysyłania powiadomień związanych z kursem oraz informacji o nowych kursach, wydarzeniach i promocjach, logując się do swojego konta do sekcji „Edytuj profil”. Wycofanie tej zgody spowoduje, że prowadzący kurs nie będzie miał możliwości kontaktu z Użytkownikiem. 

3. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi, oraz dostępem do kursu. 


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia umowy na realizację usług i/lub dostawy towarów, a także po jej wypełnieniu, jednakże nie dłużej niż do momentu wycofania zgody. Dane z dokumentacji księgowej będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym przez właściwe przepisy prawne. 

2. Jeśli żadna umowa nie została zawarta między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Właściciela lub IOD.


VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu odpowiedzi na pytania Użytkownika lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.


VIII. PLIKI COOKIES


1. Platforma Teachable, z której korzystamy, używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "
cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane przez platformę Teachable m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas przechowywane przed dłuższy czas.

4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez platformę Teachable.

5. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

6. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

7. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

8. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - prosimy o kontakt z IOD.Privacy Policy Teachable

This Privacy Policy governs the manner in which the School collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “Student”) of the School. This Privacy Policy applies to the School and all Courses offered by the School.

Personal identification information

We may collect personal identification information from Students in a variety of ways, including, but not limited to, when Students enroll in the School or a Course within the School, subscribe to a newsletter, and in connection with other activities, services, features, or resources we make available in our School. Students may visit the School anonymously. We will collect personal identification information from Students only if they voluntarily submit such information to us. Students can refuse to supply personal identification information but doing so may prevent them from engaging in certain School related activities.

How we use collected information

The School may collect and use Students’ personal identification information for the following purposes:

 • To improve customer service
  Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
 • To personalize user experience
  We may use information in the aggregate to understand how our Students as a group use the services and resources provided in our School.
 • To send periodic emails
  We may use Student email addresses to send Students information and updates pertaining to their order. Student email addresses may also be used to respond to Student inquiries, questions, or other requests.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Student personal identification information to others.

Third party websites

Student may find advertising or other content in our School that link to the websites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these websites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our School. In addition, these websites or services, including their content and links, may be constantly changing. These websites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Student, is subject to that website's own terms and policies.

Changes to this Privacy Policy

The School has the discretion to update this Privacy Policy at any time. We encourage Students to frequently check this page for any changes. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this Privacy Policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By enrolling in the School, you signify your acceptance of this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not enroll in the School. Your continued enrollment in the School following the posting of changes to this Privacy Policy will be deemed your acceptance of those changes.